Thimble Hall, Aberhafesp, Powys, Wales

Latitude 52.53349692534227
Longitude -3.3684293925762177
City Aberhafesp
County Powys
Country Wales

References

  1. Ann Rees
  2. Edward Smith