Will, John Francis, 1796

References

  1. John Francis
  2. Probate
   1. John Francis
  1. Anne Francis
  1. Family of William Breese and Hannah Francis
   1. Hannah Francis
   2. William Breese
  1. Family of Richard Owen and Jane Francis
   1. Jane Francis
   2. Richard Owen
  1. Death
   1. John Francis
  2. John Francis
  1. John Francis
  1. Family of Hugh Francis and Susan Francis
   1. Hugh Francis
   2. Susan Francis
  1. Susan Francis
  1. Inventory
   1. John Francis
  2. John Francis
  1. Hugh Francis
  1. John Francis
  2. Will
   1. John Francis
  1. William Breese
  1. Family of David Rees and Anne Francis
   1. Anne Francis
   2. David Rees