High Church Lane, Kilmaurs, East Ayrshire, Scotland

Street High Church Lane
City Kilmaurs
County East Ayrshire
Country Scotland

References

  1. Mary Ann Clark