Ffinant, Trefeglwys, Powys, Wales

Latitude 52.511555
Longitude -3.508299
City Trefeglwys
County Powys
Country Wales

References

  1. John Ashton