Dalkeith Parish Church, Dalkeith, Midlothian, Scotland

City Dalkeith
County Midlothian
Country Scotland

References

  1. James Robertson